Možnost ukládání odpadu dne:  STŘEDA 29.5.2024

Na sběrném místě:   rampa u nádraží ČD od 12.00 do 18.00 hod.

Odpad lze ukládat do sběrné nádoby v uvedených dnech.

Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.

  • nábytek
  • koberce, lina
  • matrace
  • ostatní odpady obdobného charakteru vyjma stavebních, nebezpečných, vyřazených elekrospotřebičů

 

 UPOZORNĚNÍ

nebude přijímán odpad vznikající v souvislosti s  podnikatelskou činností občanů.

ODPADY BUDOU VYBÍRÁNY POUZE OD OČANŮ, KTEŘÍ OBSLUZE KONTEJNERU PŘEDLOŽÍ DOKLAD TOTOŽNOSTI S UVEDENÍM TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ OBCE NEZVĚSTICE NEBO DOKLAD O VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI V OBCI NEZVĚSTICE (např. občanský průkaz, výpis z katastru nemovitostí, stvrzenku o uhrazení ročního poplatku za odpady…). TOTO OPATŘENÍ SE PŘIJÍMÁ V SOUVISLOSTI

SE ZNEUŽÍVÁNÍM SBĚRU OBČANY Z JINÝCH OBCÍ A VYSOKÝMI FINANČNÍMI NÁKLADY NA SVOZY, KTERÉ JSOU HRAZENY OBCÍ NEZVĚSTICE.

 

Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obecní úřad.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí