Možnost ukládání odpadu dne:

– ÚTERÝ 10.10.2023

na sběrném místě:

 – rampa u nádraží ČD od 12.00 do 18.00 hod.

Odpad lze ukládat do sběrné nádoby v uvedený den.

Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.

  • nábytek
  • koberce, lina
  • matrace
  • ostatní odpady obdobného charakteru, které se svou velikostí nevejdou do popelnice
  • vyjma stavebních, nebezpečných, vyřazených elekrospotřebičů

UPOZORNĚNÍ

nebude přijímán odpad vznikající v souvislosti s  podnikatelskou činností občanů.

ODPADY BUDOU VYBÍRÁNY POUZE OD OČANŮ, KTEŘÍ OBSLUZE KONTEJNERU PŘEDLOŽÍ DOKLAD TOTOŽNOSTI S UVEDENÍM TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ OBCE NEZVĚSTICE NEBO DOKLAD O VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI V OBCI NEZVĚSTICE (např. občanský průkaz, výpis z katastru nemovitostí, stvrzenku o uhrazení ročního poplatku za odpady…). TOTO OPATŘENÍ SE PŘIJÍMÁ V SOUVISLOSTI SE ZNEUŽÍVÁNÍM SBĚRU OBČANY Z JINÝCH OBCÍ A VYSOKÝMI FINANČNÍMI NÁKLADY NA SVOZY, KTERÉ JSOU HRAZENY OBCÍ NEZVĚSTICE.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí