Rada obce bere na vědomí:

1) Nabídky na demolici a odstranění stavby na pozemku st.p.19/3 v k.ú.Nezvěstice (stodola):

                  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ:49356089, nabídková cena 208 000,-Kč bez DPH.

                  Josef Bruha, IČ: 66976111, nabídková cena 188 000,-Kč bez DPH.

                  BP Stavby CZ s.r.o., IČ: 25201506, nabídková cena 237 030,-Kč bez DPH.  

2) Oznámení MMR ČR o Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek 

       Nezvěstice – lávka přes řeku Úslavu. Schválena dotace ve výši 3 649 827,-Kč.

3) Oznámení o ukončení pracovního poměru k 31.8.2021 – ředitelka MŠ Nezvěstice, …………..

4) Ceník pro rok 2021 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

 

Rada obce schvaluje:

1) Výsledek hodnocení nabídek na zakázku – Přístavba mateřské školy v Nezvěsticích –  Zpracování 

     projektové dokumentace.  Vítězná nabídka Adestik s.r.o., IČ: 25247069, nabídková cena

     1.328.000,- Kč bez DPH.

2) Realizaci demolice a odstranění stavby na pozemku st.p.19/3 v k.ú.Nezvěstice (stodola) dle nabídky

     – Josef Bruha, IČ: 66976111, nabídková cena 188 000,-Kč bez DPH.

    Hlasování:   Pro 5 hlasů (Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Miloslav Nekola, Milan Heřman,

                                               Ing.arch.Eva Špelinová)

                        Proti  0  hlasů  

                       Zdržel se  0  hlas

3) Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Nezvěstice za rok 2020 v částce 52 049,75 Kč do rezervního 

    fondu 27 049,75 Kč a fondu odměn 25 000,- Kč.

 

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost p…………………o prominutí platby nájemného za nebytové prostory na adrese

     Nezvěstice 277 (pedikúra) od 22.10.- 3.12.2020 z důvodu uzavření provozovny (vládních opatření).

     Státem je poskytována podpora z Programu Covid nájemné, o kterou mohou podnikatelé žádat (r.2020 

     i 2021).

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Podepsat smlouvu s firmou Adestik s.r.o., IČ: 25247069 na provedení zakázky Přístavba mateřské

  školy v Nezvěsticích –  Zpracování projektové dokumentace.

2) Jednat s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ohledně snížení navržených cen vývozů odpadů

    v roce 2021.

 2. místostarostce:

1) Zjistit informace k zajištění konkurzu pro výběr nové ředitele/ky MŠ Nezvěstice.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

nepřítomen: V.Soukup

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí