Rada obce schvaluje:

1) Poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,-Kč na Účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR (číslo účtu:    

    304452700/0300).

2) Uspořádání materiální humanitární sbírky pro občany Ukrajiny v neděli 6.3.2022 od 16 do18. hodin

     v tělocvičně u ŽS Nezvěstice.

 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení:

1) Poskytnutí finančního daru ve výši 130 000,-Kč na Účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR (číslo účtu:    

    304452700/0300).

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí