Rada obce bere na vědomí:

1) Zprávu ze dne 25.6.2019 o hodnocení nabídek – Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa

    – ICT. Účastníci zadávacího řízení: Radynet, s.r.o., IČ: 02757125,

                                                           ARENIS s.r.o., IČ: 28022599.

2) Zprávu ze dne 20.6.2019 o hodnocení nabídek – Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa

    – dodávka nábytku. Účastníci zadávacího řízení: NÁBYTEK SEDLÁČEK, s.r.o., IČ:26379236,

                                                                                MY DVA group a.s., IČ:29030684.

3) Zprávu ze dne 20.6.2019 o hodnocení nabídek – Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa

    – dodávka vybavení dílny. Účastníci zadávacího řízení: MY DVA group a.s., IČ:29030684.

 

Rada obce schvaluje:

1) Výsledek hodnocení podaných nabídek Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa – ICT.   

     Vítěze veřejné zakázky spol. Radynet, s.r.o., IČ: 02757125 – nabídková cena 2 122 407,76 Kč včetně  

      DPH.

2) Výsledek hodnocení podaných nabídek Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa –

     dodávka nábytku. Vítěze veřejné zakázky spol. MY DVA group a.s., IČ:29030684 –

     nabídková cena 1 675 859,68 Kč včetně DPH.

3) Výsledek hodnocení podaných nabídek Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa –

  dodávka vybavení dílny. Vítěze veřejné zakázky spol. MY DVA group a.s., IČ:29030684

    – nabídková cena 679 239,76 Kč včetně DPH.

 

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola

Proti  0  hlasů  

Zdržel se  1  hlas Václav Soukup

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí