Usnesení RO č.21/26.9.2011

RO bere na vědomí :
1)      Čestné prohlášení Obce Nezvěstice pro MMP, Odbor stavebně správní, o uložení  stávajícího výtlačného potrubí z úpravny vody do vodojemu ve vlastnictví obce po dotčených pozemcích geometricky zaměřeného dne 29.7.11 Ing.Hrubým.
2)      Zápis ze 7.zasedání Kontrolního výboru dne 5.9.11.
3)      Rozšíření veřejného osvětlení u OÚ Nezvěstice a chodníku ke zdravotnímu středisku.
4)      Upozornění společnosti ASEKOL na protiprávní postup společnosti D+P REKONT s.r.o.
5)      Pozemkové úpravy v k.ú.Nezvěstice – konání sboru vlastníků dne 3.10.2011.

RO schvaluje:
1)      Návrh pro jednání ZO na výkup pozemku č.637 o výměře 1590 m2 v k.ú.Žákava (součást ochranného pásma úpravny vody pro obec Nezvěstice), který je ve vlastnictví manželů ……….., obcí Nezvěstice po dohodě obou stran za cenu 100,-Kč/m2.
2)  Roční předplatné SW update systému CLAVIUS pro knihovnu Nezvěstice na rok 2012 za 2016,-Kč s DPH.

RO neschvaluje:
1)      Na doporučení Sociální komise obce Nezvěstice žádost manželů ……….. o měsíční přispívání 3600,-Kč na poskytování služeb asistenta pedagoga v ZŠ Americká 30, Plzeň pro jejich syna ………………

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1) Projednat na veřejném zasedání ZO výkup pozemku č.637 za cenu 100,-Kč/m2.

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 60 odběratelům.

Počasí