Rada obce bere na vědomí:

1) Přípravu veřejného zasedání zastupitelstva obce Nezvěstice dne 25.9.2019 v sokolovně.

2) Dodatek č.1 k SOD č.312019 uzavřenou se spol. Lesní stavby, s.r.o. na zhotovení stavebního díla

    “Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ Nezvěsticích – II.etapa” (úprava názvu akce a celkové ceny díla

     navýšena o 493,40Kč s DPH.

3) Zprávu ze dne 18.9.2019 o hodnocení nabídek na akci ,,Oprava místních komunikací na Vartě”       

  Oslovení o zaslání nabídky:  BP STAVBY s.r.o., V.Brožíka 317, Dýšina, IČ: 25201506

                                                STAVAS s.r.o., K Cihelnám 940/23, Plzeň, IČ: 46882472

                                                DYBS Plzeň, s.r.o., Prvomájová 39, Plzeň, IČ:62621033

4) Zprávu ze dne 18.9.2019 o hodnocení nabídek na akci ,,Úprava vstupu do budovy OÚ”

 Oslovení o zaslání nabídky:  K&H PRO-STAV, s.r.o., Čechova 484, 335 61 Sp. Poříčí, IČ: 28021169

                                                Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko,  IČ:1648334042

                                                                 NPM stavební společnost, s.r.o., K Cihelnám 864/20, Plzeň, IČ: 26340313

5) Oznámení Plzeňského kraje o neposkytnutí dotace na akci ,,Nezvěstice – ,,Odkanalizování obce na

     ČOV, II.etapa” z dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019.

6) Oznámení Plzeňského kraje o neposkytnutí dotace na akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV

     III.etapa a rozšíření vodovodu” z dotačního titulu:  Podpora zpracování projektových dokumentací –

     vodohospodářská infrastruktura 2019

7) Sběr nebezpečného odpadu v obci Nezvěstice dne 10.10.2019.

8) Oznámení KÚPK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 11.11. –

      15.11.2019.

 

 

 

Rada obce schvaluje:

1) Přijetí daru pro MŠ Nezvěstice od rodičů dětí navštěvujících MŠ ve výši 350,-Kč/dítě.

2) Výsledek hodnocení podaných nabídek na akci ,,Oprava místních komunikací na Vartě”      

   Vítěze veřejné zakázky BP STAVBY s.r.o., V.Brožíka 317, Dýšina, IČ: 25201506

     – nabídková cena 1 698 363,45 Kč bez DPH.

3) Výsledek hodnocení podaných nabídek na akci ,,Úprava vstupu do budovy OÚ””      

   Vítěze veřejné zakázky Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko,  IČ:1648334042

     – nabídková cena 424 834,- Kč bez DPH.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Zajistit příprava veřejného zasedání ZO Nezvěstice dne 25.9.2019 v sokolovně.

 

II.místostarostce:

1) Zajistit sběr a svoz nebezpečných odpadů ve dnech 10.10.-11.10.2019.

 

 Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...