Usnesení RO č.22/10.10.2011

RO bere na vědomí :
1)      Přípravu veřejného zasedání ZO dne 17.10.2011.
2)      Smlouvu o dílo s KaV Starý Plzenec,a.s. na ,,Rekonstrukci výtlačného řadu Nezvěstice“. Cena díla včetně DPH 1 260 000,-Kč.
3)      Zpracované projekty na rozšíření ZŠ a MŠ Nezvěstice od firem:VPÚ Plzeň,s.r.o., AVE architekt, a.s, Projektová činnost ve výstavbě Ing.Oldřich Blinkal (oslovená Ing.R.Milfortová projekty nedodala).
4)  Sběr nebezpečných odpadů 2.11. – 3.11.2011.
5)  Uspořádání humanitární sbírky ošacení 14.11.-16.11. 2011.
6)  Nabídky firem na výrobu regálů do knihovny: Atelier AMBRA návrhy  realizace interiérů, Plzeň – cena 76 673,-Kč s DPH,  Truhlářství Láska –Švejda s.r.o. – cena 46 336,-Kč s DPH, Truhlářství Jindřich Hobl, Nezvěstice – 56 800,-Kč.(příloha zápisu)
7)  Sdělení MMP, odboru stavebně správního k výměně výtlačného potrubí z úpravny vody do vodojemu v Nezvěsticích. K těmto stavebním pracím nebude vydáno stavební povolení ani ohlášení.).
8) Zápis ze 4. jednání Sociální komise dne 27.9.2011.

RO schvaluje:
1)      Směrnici o provedení inventarizace č.1/2011.
2)   Nabídku firmy Truhlářství Láska –Švejda s.r.o.na výrobu regálů do knihovny za  cenu 46 336,-Kč s DPH.
3)  Objednávku na vícepráce na rekonstrukci knihovny v čp.76 pro f.Bredschnaidera viz.  příloha usnesení (komínová dvířka, demontáž propadlého stropu a montáž SDK stropu s vatou na WC ve II.NP, montáž a nákup nových 3 ks radiátorů RADIK, úprava ÚT pro žebřík na WC v I.NP, kazetový strop na chodbu, dveře 2ks + příčky).
4)      Žádost o protažení kanalizačního řadu- pí………………., ……………., …………………………. (u silnice na Milínov na Vartě).

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Jmenovat inventarizační komisi pro rok 2011.
2)      Uzavřít smlouvu s f.Láska – Švejda s.r.o. na výrobu regálů do knihovny s termínem dodání do 15.11.2011.
3)      Podepsat urychleně smlouvu s KaV Starý Plzenec.

II. místostarostce:
1)      Zajistit svoz nebezpečných odpadů dne 2.-3.11.2011 a svoz objemných odpadů.
2)      Uspořádat humanitární sbírku ošacení 14.11.-16.11. 2011.

III.  stavební techničce:
1)      Dohlédnout na kontrolu a převzetí díla (propustek pod silnicí před Olešnou – dodavatel Stavmonta).
2)      Zajistit přípravu realizace nového výtlačného potrubí do vodojemu.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 60 odběratelům.

Počasí