Usnesení RO č.27/30.12.2011

RO schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 6/2011
Pol. Rozpočtu Paragraf, pol. Částka ( v Kč)  
Příjmy :      

1

1111

96 500,00

Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.

2

1112

9 000,00

Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ

3

1113

10 000,00

Daň z příjmu fyz.osob z kap. Výnosů

4

1121

70 000,00

Daň z příjmu PO

6

1211

225 000,00

DPH

7

1337

-5 000,00

Poplatek za provoz. …odpadu

8

1339

-30 000,00

Ost. Popl. A dovody v obl. Živ.prostředí

12

1347

-15 000,00

Poplatek za VHP

13

1351

-13 000,00

Odvod z výtěžku loterií

14

1361

30 000,00

Správní poplatky

15

1511

100 000,00

Daň z nemovitostí

20

4134

-87 000,00

Převody z rozpoč. Účtů

21

4139

13 500,00

Ost. Převody z vl. Fondů

22

4213

-101 000,00

Inv. Přijaté transfery ze st. fondů

23

1031

-291 000,00

Les – příjmy za dřevo

24

2321

2 500,00

Odvádění a čištění odp. Vod

25

3314

-2 000,00

Knihovna – příjmy ze služeb

26

3319

-10 000,00

Kulturní komise

27

3419

15 000,00

Ost. Tělových. Činnost – koupaliště, stadion

28

3429

42 000,00

Ost. Zájmová činn. – TCV

29

3612

3 000,00

Bytové hosp. – nájmy

30

3613

-86 000,00

Nebytové hosp. – služby

33

3722

-8 000,00

Sběr a svoz KO

34

3725

-1 000,00

Využív. A zneškod. Komun. Odpadů

35

4351

10 500,00

DKS – služby

36

6171

18 000,00

Činnost místní správy

37

6310

7 000,00

Příjmy z úroků

42

2310

-3 000,00

Pitná voda – příjmy z pronájmu
Celkem příjmy :  

0,00

 
       
Výdaje :      

1

1031

16 000,00

LES

2

2212

2 500,00

Silnice

3

2219

-81 500,00

Pozem. Komunikacr

5

2310

44 000,00

Pitná voda – Výtlačné potrubí

6

2321

-85 000,00

Odvádění a čištění odp. Vod

9

3314

22 500,00

Knihovna – nákup PC, nábytek, regály

10

3319

-5 000,00

Ost. Zálež. Kultury

11

3341

-3 000,00

Rozhlas – rozšíření

12

3399

600,00

Ostatní záležitosti kultury(obč. Komise)

13

3419

4 350,00

Koupaliště, stadion

14

3429

14 050,00

Tělocvična, posilovna

16

3612

-10 000,00

Bytové hospodářství

17

3613

6 000,00

Nebytové hosp.- čp. 76

18

3631

7 000,00

Veřejné osvětlení

19

3632

-2 000,00

Pohřebnictví

21

3639

-141 000,00

Komunální služby

22

3722

-32 000,00

Svoz SKO

23

3723

59 000,00

Svoz ost. Odpadů

24

3745

7 500,00

Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň

25

4351

6 000,00

Ost. Asistence, pečov. Služba (DKS)

26

4359

-10 000,00

Ost. sl. V oblasto soc. péče

27

5512

-54 000,00

PO – dobrovolná část

28

6112

-5 000,00

Zastupitelstvo obce

29

6149

-10 000,00

Sčítání lidu, domů a bytů

30

6171

265 000,00

Činnost místní správy

31

6310

-9 000,00

Poštovní a bankovní poplatky

32

6330

-73 500,00

Převody vl. Fondům
Celkem výdaje :  

0,00

 
Financování :

Pol. 8115

0,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Celkový stav příjmů :

26 307 512,00

Celkový stav výdajů :

21 995 780,00

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 60 odběratelům.

Počasí