Rada obce schvaluje:

1) Rozpočtové opatření č.8/2019. Celkové příjmy 60 164 759,00 Kč a celkové výdaje 67 555 978,00 Kč.

    Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 52 odběratelům.

Počasí