Usnesení RO č.29/16.1.2012

RO bere na vědomí :
1)      Žádost o přidělení obecního bytu – p…………………….
2)      Informace o možnosti  těžby dřeva v obecních lesích v roce 2012 a do roku 2021
3)      Usnesení Mikroregionu Radyně z valné hromady ze dne 13.12.2011. Programový dodatek MiR.
4)      Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2011 a návrh rozpočtu pro rok 2012 (příjmy 2 036 960,-Kč, výdaje 1 933 300,-Kč).
5)      Příspěvek na  výkon státní správy  na rok 2012 ve výši 422 500,- Kč a příspěvek na školství ve výši 376 169,-Kč pro obec Nezvěstice.
6)      Informace KÚ PK o vyhlášení Programu stabilizace o obnovy venkova PK 2012.

RO schvaluje:
1)      Roční příspěvek na činnost  pro TJ Sokol Nezvěstice ve výši 100 000,-Kč na rok 2012.
2)      Opravu lávky u brodu v Olešné za 57 480,-Kč s DPH od firmy HESTA.
3)      Příspěvek na zajištění provozu Hospice sv.Lazara v Plzni v roce 2012 ve výši 10 000,-Kč.
4)      Nový platový výměr podle §5 odst.5 a přílohy 5 noveliz. nařízení vlády č. 564/2006 Sb. pro ředitele školských zařízení od 1.1.2012.
5)      Výroční zprávu o plnění zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Zjistit podrobné informace ohledně možnosti získání dotací z PSOV PK a dotací z fondu MMR ČR na podporu výstavby vstupních (startovacích bytů).

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 60 odběratelům.

Počasí