Rada obce bere na vědomí:

1)  Upozornění radních  na povinnosti spojené s výkonem funkce veřejných funkcionářů (podání oznámení

     veřejnými funkcionáři do 30.6.2019 do Centrálního registru oznámení).

 2) Poškození autobusové zastávky na ,,Vartě”  (Potvrzení o účasti na dopravní nehodě –  Policie ČR) –

      pojistná událost nahlášena Hasičské vzájemné pojišťovně.

3)  Informace SMOČR o předpokládaném snížení příjmu obce z RUD o cca 20% (cca 4mil.Kč)

      pro rok 2020.

4) Informaci o zahájení prací – hydrogeologický vrt V-3.

 

 

Rada obce schvaluje:

  1) S ohledem na mimořádné opatření v souvislosti s výskytem COVID 19 provést finanční kontrolu 

      hospodaření MŠ a ZŠ Nezvěstice za II.pololetí 2019 dálkově elektronickým způsobem.

  2) Podání žádosti o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje ve výši 4 500 000,-Kč na vybudování

      lávky přes řeku Úslavu v souvislosti s výstavbou cyklotrasy Plzeň-Brdy- úsek Nezvěstice.

3) Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě

    do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOBSO1_4121641895 (čerpací stanice kanalizace u č.p.308),

    číslo 20_SOBSO1_4121641855 (čerpací stanice kanalizace u č.p.44), číslo 20_SOBSO1_4121641899 

    (čerpací stanice kanalizace u č.p.356) a číslo 20_SOBSO1_4121641889 (čerpací stanice kanalizace           

    u č.p.26).

4) Dodatek č.2 k nájemní smlouvě – MUDr.H.Chytrová, IČO: 03019730, se sídlem: Bazalková 729/1,            

     Plzeň 312 00. Změna úhrad za služby od 1.6.2020.

5) Proplacení schválené dotace (ZO č.1/17.12.2018) TJ Sokolu Nezvěstice na vypracování projektové

    dokumentace na celkovou rekonstrukci sokolovny.

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Pověřit členy kontrolní skupiny – hospodaření ZŠ a MŠ za II.pololetí 2019.

2) Řešit s řediteli ZŠ a MŠ jejich obnovení provozu dle daných harmonogramů a pravidel (COVID 19).

3) Pořídit novou autobusovou čekárnu na ,,Vartu”.

4) Vyzvat obyvatele, aby v souvislosti s extrémním suchem nerozdělávali ohně a dodržovali povinnosti,  

     které vyplývají ze zákona o požární ochraně.

  

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 50 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...