Rada obce bere na vědomí:

1) Odpověď p………… na žádost obce o zaslání podmínek prodeje nemovitosti č.p.333 (bývalá  

     restaurace BON). Prodejní cena 5,9mil.Kč bez vybavení.

2) Zaslání opakované výzvy spol.Amper Market, a.s. ohledně vrácení částky 14 603,-Kč obci Nezvěstice.

3) Zaslané změny jízdních řádů od 9.12.2018 autobus.linek – POVED s.r.o.

Rada obce schvaluje:

1) Na žádost ředitelky MŠ Nezvěstice uzavření MŠ v termínu od 27.- 31.12.2018.

2) Žádost o finanční příspěvek ve výši 3 000,-Kč pro ČSCH z.s. Nezvěstice (výstava drobného zvířectva

  1. a 2.2.2019).

3) Užívání antény na obecní budově č.p.160 (tělocvična při ZŠ) spol.Arenis dle oznámení nájemce spol.  

     Radynet s.r.o.

4) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 22 272,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

       charitativního projektu Obědy pro děti (od 1.1. do 30.6.2019 – 7 dětí).

   5) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 15 000,-Kč od Nadačního fondu Podpora technického 

       vzdělávání v Plzeňském kraji – nákup stavebnic a zajištění technického kroužku ve školní družině.

Rada obce ukládá:

I.stavebnímu technikovi:

1) Připravit podmínky prodeje obecního pozemku p.č.578 v k.ú.Nezvěstice (pod budovou ČSCH   

    ,,chovatelny”) k projednání zastupitelstva.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola, Václav Soukup

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí