RO bere na vědomí :

1)      Přípravu veřejného zasedání ZO dne 25.6.2012.

2)      Nový ceník firmy AVE CZ  na svoz separovaného odpadu (sklo, papír, plast)  od 1.6.2012 (nižší ceny vývozů).

3)      Žádost obce o spolupráci firmu Alimex Nezvěstice a.s. při udržování čistoty veřejného prostranství (zajištění bezplatného úklidu komunikace od kostela ke kravínu 4 x ročně firmou Alimex).

RO schvaluje:

1)      Smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře 38,96 m2 na zdravotním středisku v  Nezvěsticích, Olešná č.p. 20 mezi obcí Nezvěstice a pí.Evou Kodalíkovou na provádění kosmetických služeb  (jeden den v týdnu – úterý ve třetím a čtvrtém týdnu v měsíci) od 1.7.2012 do 30.6.2013. Nájem 1530,-Kč/rok.

2)   Smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře 38,96 m2 na zdravotním středisku v Nezvěsticích, Olešná č.p. 20 mezi obcí Nezvěstice a pí.Janou Marvalovou na provádění masáží  (jeden den v týdnu – pátek) od 1.7.2012 do 30.6.2013. Nájem 3060,-Kč/rok.

3)   Smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře 38,96 m2 na zdravotním středisku v Nezvěsticích, Olešná č.p. 20 mezi obcí Nezvěstice a pí.Martinou Faitovou na provádění  fyzioterapie (dva dny v týdnu – středa, neděle) od 1.7.2012 do 30.6.2013. Nájem 6120,- Kč/rok.

4)   Smlouvu o pronájmu nebytových prostor o výměře 38,96 m2 na zdravotním středisku v Nezvěsticích, Olešná č.p. 20 mezi obcí Nezvěstice a pí.Zoja Zoubková na provádění masáží  (jeden den v týdnu – pondělí) od 1.7.2012 do 30.6.2013. Nájem 3060,-Kč/rok.

5)   Podání Hlášení o změnách v rámci PRV na akci ,,Modernizace budovy hasičské  zbrojnice Nezvěstice“, prodloužení termínu předložení Žádosti o proplacení výdajů projektu do 30.9.2012.

6)   Seznam tanečních akcí v bufetu areálu umělé vodní nádrže na sezonu 2012 předložený p.Egermajerem.


RO ukládá :

I. starostovi:

1) Zajistit přípravu veřejného zasedání ZO dne 25.6.2012.

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy