Usnesení Rady obce Nezvěstice č.44/8.9.2020

Rada obce bere na vědomí:

1) Oznámení spol.ROADFIN STAVBY s.r.o. o odstoupení od podpisu smlouvy na realizaci stavby

    ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, část Nezvěstice” ze dne 4.9.2020.

2) Posouzení splnění podmínek účasti společnosti Lesní stavby, s.r.o. ve výběrovém řízení na

    dodavatele zakázky na stavební práce ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, část Nezvěstice” ze dne 8.9.2020.

Rada obce schvaluje:

1) Oznámení komise ze dne 8.9.2020 o výběru dodavatele veřejné zakázky ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy,

     část Nezvěstice” na stavební práce a zároveň zrušení Oznámení o výběru ze dne 20.8.2020

     z důvodu odstoupení vybraného dodavatele ze zadávacího řízení.

 Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Uzavřít smlouvu o dílo s firmou Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko,

    IČ: 64834042 na realizaci zakázky ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, část Nezvěstice”. Nabídková

    cena 7 495 000,-Kč bez DPH.

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno





Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí