RO bere na vědomí:

1)      Svoz nebezpečných a objemných odpadů dne 19.10.2012.

2)      Sbírku použitého ošacení ve dnech 5.11.-9.11.2012.

3)      Záznam z jednání MMP, odboru stavebně správního ohledně možností výstavby v rámci území obce Nezvěstice – umisťování staveb v rámci správního území obce Nezvěstice je do doby vydání a nabytí účinnosti nového územního plánu možné pouze v souladu se schváleným Územním plánem útvaru Nezvěstice.

4)      Oznámení GEO Hrubý spol.s.r.o. o jednání ohledně komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Nezvěstice a k.ú.Šťáhlavice dne 22.10.2012.

5)      Úřední záznam o podání vysvětlení na Policii ČR ohledně odcizení notebooku na OÚ Nezvěstice dne 3.10.2012.

6)      Upozornění na vypršení předplatného knihovního systému Clavius – roční předplatné SW update bude 2016,-Kč s DPH na rok 2013.

7)      Zápis z jednání Sboru zástupců vlastníků pozemků k pozemkové úpravě v k.ú. Nezvěstice a kontrolní den 13.9.2012.

8)      Oznámení KÚPK o provedení kontroly na úseku ochrany přírody a krajiny (zákon č.114/1992 Sb.) v měsíci listopadu 2012.

9)      Rozhodnutí KÚPK o poskytnutí finančního příspěvku na zpracování lesního hospodářského plánu obce Nezvěstice.

 

RO schvaluje:

1)     Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice – pí. ………….,

Nezvěstice …….

2)     Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.11792012/OBKŘ –  Plzeňský kraje (poskytnutí

dotace na opravu hasičského vozidla,CAS – 40 000,-Kč).

3)     Smlouva o poskytování poradenských služeb pro seniory a osoby se zdravotním

postižením na rok 2012 – Centrum pro zdravotně postižené PK (8 000,-Kč).

4)     Rozpočtové opatření č.6/2012 ze dne 10.10.2012.

5)     Přípravu dohody o partnerství s Farmou Moulisových, Milínov  k přípravě a využívání

výstupů projektu ,,Multifunkční areál a in-line ovál – Nezvěstice“.

 

RO ukládá :

  1. I.                   starostovi:

1)      Jmenovat inventarizační komisi pro rok 2012.

2)      Jednat  s p.Moulisem z Milínova o možnosti uzavření Dohody o partnerství.

 

  1. II.                místostarostce:

1)      Zajistit svoz nebezpečných a objemných odpadů dne 19.10.12 a sbírku použitého

ošacení ve dnech 5.-9.11.12.

 

  1. III.          stavební techničce:

1)  Provést kontrolu převzetí díla – ,,Chodník a dešťové kanalizace při silnici I/19 v obci“.

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí