Usnesení RO č.48/7.11.2012

 RO bere na vědomí:
1)      Oznámení ČÚZK o vytvoření srovnávacích a chybových sestav správcem registru ISÚI/RÚIAN.
2)      Žádost pí.J……., Nezvěstice …. o zredukování stromů u skládky na ,,Husáku“ a úpravu skládky.
3)      Žádost SDH Nezvěstice o příspěvek na kulturní akci – Masopust 23.2.2013.
4)      Žádost TJ Sokolu Nezvěstice majitele nemovitosti č.306 na pozemku 278/2 v k.ú. Nezvěstice o uzavření písemné smlouvy s obcí ohledně  trvalého zajištění přístupu a spravování budovy č.306.
5)      Finanční příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2013 – 87 240,-Kč.
6)      Zápis ze zasedání Stavební komise dne 31.10.2012.

 RO schvaluje:
1)     Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice – pí. …………, Plzeň.
2)     Žádost o vyřazení z pořadníku na přidělení bytu v DKS Nezvěstice – pí…………….,  Nezvětsice …….
3)     Pronájem pozemku č.PK 537 za cenu 10,-Kč/m2/rok  –  přístřešek na dřevo o velikosti 2,3 x 5,6 m – p…….., Nezvěstice …..
4)     Výrobu a montáž přístřešku na zakrytí čistící technologie na koupališti (přístřešek 6x5m – rozebíratelný se srubovými palubkami) dle nabídky za cenu cca 138 700,-Kč – tesařství Kašpar, Nezvěstice 148.
5)     Udělení odměny dle z.143/1992 Sb. a NV č.251/1992 Sb. ředitelce MŠ Nezvěstice.
6)     Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na zdrav.středisku – Zdravé zuby s.r.o.(změna záhlaví smlouvy).
7)     Pronájem bytu č.12 v DKS Nezvěstice p………………. od 1.12.2012.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Projednat na zasedání ZO žádost p……… (předběžné stanovisko obce k zamýšlené stavbě,,výroba betonových směsí“ v průmyslové oblasti) a prodej pozemků p………u Stavobazaru dle návrhu Stavební komise.

II.                stavební techničce:
1)      Provést nápravu chyb zjištěných v ISÚI dle dopisu ze dne 23.10.2012 č.j.: ČÚZK – 28212/2012-2.
2)      Připravit návrh Smlouvy s TJ Sokol Nezvěstice ohledně trvalého zajištění přístupu a spravování budovy č.306.
3)      Zajistit havarijní opravu kanalizace z budovy hasičské zbrojnice a dozorovat její provedení.

III. předsedovi FV:
1)      Připravit návrh rozpočtu na rok 2013 (25 000,-Kč Masopust, 87 240,-Kč – dopravní obslužnost).

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí