Rada obce bere na vědomí:

1) Přípravu veřejného zasedání ZO Nezvěstice dne 16.12.2020.

2) Protokoly o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření za 1. pololetí 2020 u příspěvkových

     organizací MŠ a ZŠ Nezvěstice.

3) Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice, příspěvková organizace – školní rok 2019/2020.

4) Rozpočtové provizorium pro rok 2021 – Svazek obcí plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

 

Rada obce schvaluje:

1) Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku Mikroregionu Radně, IČ:69970122 do majetku obce Nezvěstice – WiFi-bod (hodnota 4 274,29Kč) a mapové cedule (hodnota 2 440,-Kč) umístěných na pozemku p.č.748/1 v k.ú.Nezvěstice v rámci projektu ,,Zřízení WiFi bodů v obcích Mikroregionu Radyně a příspěvku obcí”.

2) Pronájem letní restaurace v areálu umělé nádrže na sezonu 2021  – p.Tomáš Waska, Úterý 187, 330 41 

     Úterý, IČ:09083022. Návrh smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání.                           

 

Rada obce ukládá:

starostovi:

1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 16.12.2020.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí