Usnesení RO č.49/19.11.2012

 RO bere na vědomí:
1)      Návrh rozpočtu MŠ Nezvěstice na rok 2013 – 639 950,-Kč.
2)      Vyrozumění a oznámení odboru výstavby MěÚ St.Plzenec – změna užívání stavby:malá tělocvična v ZŠ na třídu MŠ. Schůzka pozvaných na místě stavby 4.12.2012.
3)      Žádost obce Nezvěstice o zachování umístění kynologů Policie ČR v Nezvěsticích – Krajské ředitelství Policie PK.
4)      Časový posun spoje 8 linky 440581 od 9.12.2012 – návaznost na vlak 8904 s odjezdem v 6:31 do Plzně a vlak 27855 s odjezdem 6:33 do Přikosic.
5)      Žádost obce Nezvěstice o spolupráci ALIMEX Nezvěstice a.s. – zpracování bioodpadů.
6)      Veřejné projednání záměru ,,Rekonstrukce silnice I/19, úsek křižovatka s I/20 – Spálené Poříčí“ – KÚPK – posuzování vlivů na životní prostředí – 19.11.2012 za obec přítomen starosta.
7)      Oznámení SZIF o provedení administrativní kontroly žádosti o dotaci  (žádné závady ) – nákup vleku.

 RO schvaluje:

1)      Rozpočtová opatření č.7/2012.

Výdaje :

   

5

2310

10 000,00

Vodojem – plast. okno+montáž

9

3314

10 000,00

Knihovna – regály

11

3341

-22 000,00

Rozhlas a televize-nákup služeb

18

3631

30 000,00

Veř. Osvětlení- nákup materiálu, el.

19

3632

2 000,00

Pohřebnictví

20

3635

-100 000,00

Územní plán

24

3745

50 000,00

Péče o vzhled obce

30

6310

10 000,00

Pojistné, bank. Popl.

31

6330

10 000,00

Sociální fond
Celkem výdaje :  

0,00

 
   

 

 
Financování :

8115

0,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Celkový stav příjmů :

43 540 812,22

Celkový stav výdajů :

40 829 368,22

2)      Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu – p.Fremrová (hasičárna) – od 1.4.2013 se nájemné bude každoročně zvyšovat o inflaci.

RO ukládá :
I.                  
Starostovi a místostarostce:
1)      Předložit do příštího zasedání RO konečnou verzi návrhu OZV č.3 a 4/2012.

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí