Rada obce bere na vědomí:

              1) Zrušení veřejné zakázky ,,Přístavba  Mateřeké školy v Nezvěsticích – zpracování projektové 

       dokumentace”  ze dne 16.12.2020. Účastníci soutěže nedodrželi podmínky výběrového řízení.

 

 

Rada obce schvaluje:

   1) Rozpočtové opatření č.4/2020. Celkové příjmy 50 747 728,00 Kč a celkové výdaje 60 360 347,74 Kč.

       Příloha č.1 usnesení RO č.50/30.12.2020.

 

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Zajistit nové výběrové řízení na zpracovatele zakázky ,,Přístavba Mateřeké školy v Nezvěsticích – 

     zpracování projektové dokumentace”. Oslovit více možných dodavatelů.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 58 odběratelům.

Počasí