Usnesení RO č.51/10.12.2012

RO bere na vědomí:
1)      Přípravu 10. veřejného zasedání ZO dne 17.12.2012.

RO schvaluje:
1)      Uzavření MŠ Nezvěstice ve dnech 27.-28.12. a 31.12.2012.
2)      Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení zemního kabelu NN na pozemku parc. č.39/11 a 41/4 v k.ú.Olešná mezi obcí Nezvěstice a ČEZ Distribuce,a.s.

RO ukládá :
I.                  
Starostovi:
1)      Přípravu  zasedání ZO dne 17.12.2012.

Usnesení schváleno : 4 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí