Usnesení RO č.52/31.12.2012

RO schvaluje:

1) Rozpočtová opatření č.9/2012.

Pol. Rozpočtu

Par.

Částka ( v Kč)

1

1111

180 000,00

Daň z př. FO

2

1112

14 000,00

Daň z př. FO

3

1113

8 000,00

Daň z př. FO

4

1121

99 000,00

Daň z př. PO

6

1211

-132 000,00

DPH

7

1340

15 000,00

Popl. Kom.odpad

9

1341

-500,00

Popl. ze psů

10

1343

500,00

Popl. Za užívání veřej. Prostranství

11

1344

2 500,00

Poplatky ze vstupného

12

1347

-5 500,00

Poplatky za provoz VHP

13

1351

-58 000,00

Odvod z výtěžku loterií

38

1355

-17 000,00

Odvod z VHP

14

1361

-5 000,00

Správní poplatky

15

1511

111 000,00

Daň z nemovitostí

40

4111

2 000,00

Volba Prezidenta ČR

18

4122

40 000,00

Ost. Neinv. Přijaté transfery(ÚP)

20

4134

-533 000,00

Převody z rozp. Účtů

21

4139

10 500,00

Sociální fond

26

1031

250 000,00

Les – dřevo

27

3419

4 000,00

Koupaliště, satdion

28

3429

-23 500,00

TCV

29

3612

6 000,00

Bytové hospodářství

30

3613

6 000,00

Nebytové hospodářsttví

32

3632

1 500,00

Pohřebnictví

34

3725

2 000,00

Popl. EKO-KOM

35

4351

74 000,00

DKS

36

6171

-61 000,00

Činnost místní správy

37

6310

9 500,00

Úroky z účtů
Celkem příjmy :

0,00

   
   
Výdaje :

1

1031

128 000,00

Les – těžba dřeva

2

2212

122 000,00

Silnice

9

3314

2 000,00

Knihovna

10

3319

12 000,00

Kult. Komise, kronika

13

3419

22 500,00

Koupal., stadion

14

3429

7 000,00

TCV

15

3519

3 500,00

Zdravotní středisko

18

3631

14 500,00

Veřejné osvětlení

21

3639

66 000,00

Komunální sl.- Třída MŠ, Has. Zbr.

23

3723

10 000,00

Sběr odpadů-papír, sklo, plas, objemný

24

3745

85 000,00

Péče o vzhled obí a veř.zeleň

27

5512

65 000,00

Požární ochrana

34

6115

7 557,00

Volby do krajs. Zastupitelstva

29

6171

-37 057,00

Čin.m.Spr.- nákup pozem.,progr.servis,DPH,strav.

30

6310

14 500,00

Obecné příjmy z fin. Operací

31

6330

-522 500,00

Převody vl. Účtů
Celkem výdaje :  

0,00

   

 

Financování :

8115

0,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
   

 

Celkový stav příjmů :

43 984 251,22

Celkový stav výdajů :

40 829 368,22

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí