Rada obce bere na vědomí:

1) Nabídky na realizaci veřejné zakázky ,,Připojení vrtu v obci Nezvěstice – V3, v katastru Žákava,

    Nezvěstice, okres Plzeň“:

                VODA CZ s.r.o., IČ:25969692, nabídková cena 2 381 978,09 Kč bez DPH,

                STAFIKO stav s.r.o., IČ: 26352516, nabídková cena 2 431 115,97 Kč bez DPH,

                PRAVES, spol. s.r.o., IČ: 18230547, nabídková cena 2 428 270,31 Kč bez DPH,  

                BP Stavby CZ s.r.o., IČ: 25201506, nabídková cena 2 332 090,00 Kč bez DPH,

                STREICHER, spol.s.r.o., IČ: 14706768, nabídková cena 2 553 258,00 Kč bez DPH.        

2) Nabídky na realizaci veřejné zakázky zakázky ,,Obnova místních komunikací v obci Nezvěstice“:

                BP Stavby CZ s.r.o., IČ: 25201506, nabídková cena 4 989 136,70 Kč bez DPH.  

                LS stavby s.r.o., IČ: 64834042, nabídková cena 5 148 800,00 Kč bez DPH.

                DYBS Plzeň, s.r.o., IČ: 62621033, nabídková cena 5 251 253,57 Kč bez DPH.  

3) Návrh Správy železnic na zrušení vybraných přejezdů na trati Rokycany – Nezvěstice (P1258, P1260

    a P1261) a jejich nahrazení objízdnou komunikací.

4) Odeslání dopisů možným dodavatelům CAS (TNT Polička, Kobit Jičín, Volvo Nýřany, Wiss Czech).

5) Představení spol. OMEXOM – Smart City (Inteligentní škola, inteligentní osvětlení,inteligentní

    řízení veřejného prostoru a bezpečnost , inteligentní ovládání budov). Nabídka exkurze pro ZŠ

    Nezvěstice.

 

Rada obce schvaluje:

1) Pronájem bytu č.14 v DKS Nezvěstice č.p.350 od 1.9.2021 –  pí…………………….

2) Výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Připojení vrtu v obci Nezvěstice – V3, v katastru

    Žákava, Nezvěstice, okres Plzeň“. Vítězná nabídka  BP Stavby CZ s.r.o., IČ: 25201506, nabídková

    cena 2 332 090,00 Kč bez DPH.

3) Výsledek hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Obnova místních komunikací v obci Nezvěstice“:

    Vítězná nabídka BP Stavby CZ s.r.o., IČ: 25201506, nabídková cena 4 989 136,70 Kč bez DPH.  

4) Konání přehlídky plemenných kozlíků a koziček dne 7.9.2021 od 10.00 hodin v areálu ZO ČSCH 

  Nezvěstice.

5) Použití znaku obce Nezvěstice  na potisk triček členů Spolku zdravotně postižených v Nezvěsticích.

6) Finanční dar ve výši 2000,-Kč pro Domov pro seniory Vlčice na pořízení mobilního sprchového systému.

7) Pořízení nové bezdrátové ústředny obecního rozhlasu a modulu pro automatický export dvou

    posledních hlášení rozhlasu na www stránky obce. Dodavatel SOVT – RADIO s.r.o..

8) Žádost p………… o umístění  Božích muk na obecní poz.p.č.966 (k cyklotrase na Šťáhlavice).

    Žadatel je nechá po odsouhlasení obcí vyrobit a umístit na vlastní náklady na dohodnuté místo.

9) Připravit žádost o poskytnutí podpory z Výzvy č.4/2021 v rámci Národního programu Životního 

    prostředí na výsadbu stromů v extravilánu obce (výše podpory až 100%, minimální výše 151 tis. Kč).

 

Rada obce neschvaluje:

1) Nabídku spol.Galileo na výrobu nových obecních www stránek za cenu 24 900,-Kč bez DPH a jejich

    správu 6 900,-Kč/ročně.

 

 

Usnesení schváleno: 4 hlasy

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí