Program:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení RO č.66/24.7.2017

3) Příprava veřejného zasedání ZO Nezvěstice dne 2.8.2017

4) Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ – odpověď na dopis firmy Kaziko a.s.

                                                        – prohlídka stavby

 

RO bere na vědomí:

1) Informace ke stavbě ,,Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ”:

    – podmínky MŠMT (poskytovatele dotace) k přidělení dotace (povolení stavebního úřadu k 31.8.2017 –   předčasné užívání 4.tříd – rozšíření kapacity),

    – podmínky stavebního úřadu k vydání souhlasu s předčasným užíváním stavby.

 

RO schvaluje:

1) Návrh dopisu pro firmu Kaziko a.s. (odpověď na dopisy ze dne 10.7. a 24.7.2017) zhotovitele stavby   

    ,,Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ” – příloha č.1 usnesení.

 

 

Usnesení schváleno: 5  hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola,  Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...