RO bere na vědomí:

1) Informace ke stavbě ,,Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ”.

2) Vyjádření f.Kaziko ze dne 14.8.2017 k Zápisu ze společného jednání konaného dne 4.8.2017

3) Nabídky na stavební a montážní práce v ZŠ – Heřman Stavitelství s.r.o., K&H PRO- STAV

    s.r.o., WELLSRAV – příloha č.1 usnesení RO č.68/23.8.2017.  

4) Oznámení KÚPK o provedení kontroly v měsíci září 2017 u obce Nezvěstice – využití poskytnuté účelové dotace z PSOV PK 2016.

5) Rozhodnutí MMR ČR o poskytnutí dotace ve výši 1 000 000,-Kč na akci ,,Nezvěstice –

    Obnova venkovské komunikace”.

6) Žádost o výjimku z nočního klidu dne 8.9.2017 z důvodu uskutečnění hudební produkce –

    V.Görgel (letní restaurace v areálu umělé vodní nádrže – nelze povolit, upravuje OZV

     č.3/2017 o nočním klidu).

7) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ,,Nákup dopravního automobilu pro JSDHO, Nezvěstice”. Přidělení zakázky PROFI AUTO CZ a.s., Kolovratská 1367, Říčany za cenu  882 441,-Kč s DPH (Fiat Ducato Light 2,3).

8) Zařazení žádosti na přidělení bytu do pořadníku – ……………………..

9) Jednání se společností Mazeppa – 30.8.2017 v 11.00 hodin.

 

 

 

RO schvaluje:

1) Nabídku na provedení průmyslové podlahy v ZŠ Nezvěstice (60m2) za cenu 20 000,-Kč – 

    Průmyslové betonové podlahy, Vratislav Stehlík, Plzeň.

2) Nabídku Jaroslava Portášika, Velké Hydčice 60, IČO:688 03 133 na dodávku desek Cembrit       

    a montáž provětrávané fasády na vstupní stěnu v ZŠ Nezvěstice za cenu – montáž 271 404,-Kč

    bez DPH a dodávka desek 91 160,-Kč bez DPH.

3) Cenovou nabídku na provádění stavebních a dokončovacích prací v ZŠ (,,Nástavba a přístavba 

     ZŠ a MŠ Nezvěstice”) – příloha č.1 usnesení RO č.68/23.8.2017.

4) Žádosti o dotaci za zřízení kanalizační přípojky na veřejné části a částečné krytí nákladů              

    na pořízení požadované revizní šachty při akci ,,Nezvěstice – Olešná prodloužení kanalizace  

    pro zdravotní středisko“.

 

5) Nabídku firmy INGEM a.s. na výkon TDI na akci ,,Nezvěstice – Obnova venkovské

    komunikace” za cenu 78 408,-Kč s DPH (Olešná – komunikace kolem bytovek).

6) Pořádání hudební produkce v letní restauraci v areálu umělé vodní nádrže dne 8.9.2017               

     od 17.30 do 22.00 hodin na žádost nájemce p.Görgela.

 

RO neschvaluje:

1) Výjimku z placení poplatku za komunální odpad – …………………..

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...