RO bere na vědomí:

1) Protokoly z finanční kontroly v ZŠ a MŠ Nezvěstice ze dne 7.12.2017.

2) Projednané přestupky v roce 2017 přestupkovou komisí města Starý Plzenec. Projednáno 6 přestupků 

    za cenu 3 300,-Kč.

3) Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2018 v obci Nezvěstice ve výši 3175,-Kč.

4) Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 30.11.2017.     

5) Podanou žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí na akci ,,Nezvěstice –

    odkanalizování obce na ČOV – II.etapa”.  Celkové výdaje  17 071 108,20Kč, možná dotace

    9 027 267,75Kč.

6) Sdělení k inventuře pohledávek ze dne 10.1.2018 zaslané firmě STAVMONTA spol.s.r.o..

7) Souhlas obce s podáním žádosti o dotaci a následným zpracováním MAP II městem Plzeň.

 

RO schvaluje:

1) Výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2017.

2) Žádost p…………….. (Cafe Lucaccino) o ukončení smlouvy o pronájmu prostor určených k podnikání v č.p.76 a nájmu pozemků p.č.33/2 a 99/1 v k.ú.Nezvěstice k 31.3.2018.

3) V rámci Mikroregionu Radyně podat žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 na nákup stanu a setů (ostatní nabízené varianty obec nevyužije).

4) Podat žádost o dotaci na opravu (nový lak) povrchu podlahy v tělocvičně u ZŠ z programu Plzeňského       

    kraje ,,Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018″.

5) Zveřejněné oznámení o prodeji osobního automobilu Škoda Fabia v majetku obce. Minimální prodejní

      cena 20 000,-Kč.

6) Zveřejněné oznámení o prodeji VARI frézy s přívěsem a náhradním motorem v majetku obce.

      Minimální prodejní cena 10 000,-Kč.

8) Nabídku  HVP, a.s. na pojištění 17 členů JSDHO – pojištění úrazové 17 850,-Kč/rok a odpovědnosti 

    1450,-Kč/rok.

9) Finanční příspěvek na činnost v roce 2018 ve výši 6 000,-Kč pro SZP v Nezvěsticích.

10) Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 7 760,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

      charitativního projektu Obědy pro děti.

 

RO neschvaluje:

  1) Nabídku na prezentaci obce v chystané publikaci o okresu Plzeň-jih (Reklama Fryček).

  2) Nabídku na propagaci obce společností televize Plzeň TV.

 

  RO ukládá:

I.starostovi:

1) Zjistit možnosti na obnovení zaniklých polních cest na poz.č.499, č.1216 v k.ú.Olešná u Nezvěstic                         

    a č.994 v k.ú.Nezvěstice.

2) Zjistit možnosti získání dotací na koupi a využití nemovitosti č.p.333 (Restaurace BON).

3) Jednat s dcerou pí……….., Nezvěstice č.p…………. o jejím přemístění do jiného zařízení s celodenní  péčí.

 

Usnesení schváleno :  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola, Dana Vaníková

 

Proti   0   hlasů   Zdržel se  0  hlasů

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...