RO č78

 

RO bere na vědomí:

1)      Oznámení KÚ PK, Odboru ekonomického o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 4.3.-6.3.2014.

 

 

RO schvaluje:

1)      Podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihozápad/Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací – komunikace v Olešné kolem velkých bytovek.

2)      Nabídku na okopání staré omítky ve sklepech č.p.76 (vlhké zdivo) a vybourání větracích otvorů za cenu 8 101,-Kč s DPh –Ladislav Bretschneider, Plzeň.

3)      Výkup pozemků v areálu úpravny vody č.631/22, 631/23, 631/5 a 210 v k.ú.Žákava, které nejsou v majetku obce Nezvěstice.

4)      Podat žádost o dotaci z PSOV PK 2014 –Projekty obcí  – na odkup stodoly u Bonu včetně pozemku pod ní od soukromého majitele.

5)      Nákup nových počítačů na OÚ Nezvěstice (matrika, účetní, starosta)za cenu cca 40 000,-Kč.

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1) Projednat s pí…………. cenu za odkup stodoly u Bonu.

 

II.    Místostarostce:

1) Podat žádost o dotaci z PSOV 2014 (odkup stodoly u Bonu)  prostřednictvím systému  eDotace do 29.1.2014.

 

III. Stavebnímu technikovi:

1)      Jednat s majiteli pozemků v areálu úpravny vody o možnosti odkupu pozemků obcí Nezvěstice.

2)      Připravit podklady pro besedu s občany na téma nová kanalizace v obci.

 

IV. p.Nekolovi:

1) Zajistit nákup nových počítačů na OÚ a jejich instalaci.

 

 

 

Usnesení schváleno : 4 hlasy

 

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...