RO č79

 

RO bere na vědomí:

1)      Přípravu veřejného zasedání ZO dne 3.2.2014.

2)      Odůvodnění veřejné zakázky ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ podle § 156 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění. Kvalifikační dokumentaci a Smlouvu o dílo  – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadané v užším řízení dle z.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“.

3)      Zápis z 23.zasedání KV dne 20.1.2014.

 

 

RO schvaluje:

1)      Zakoupení 2 ks vyhřívaných dopravních zrcadel k možnosti osazení v obci.

2)      Dodatek č.1 ke Smlouvě o využití systému zavedeného obcí Nezvěstice pro nakládání s komunálním odpadem – …………………………. (poplatek 2 200,00 Kč bez DPH /rok).

3)      Pojistnou smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. (pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Obce Nezvěstice) na dobu určitou od 10.1.2014 do 30.9.2016.

Roční pojistné celkem 52 773,-Kč.

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1)      Zajistit přípravu veřejného zasedání ZO dne 3.2.2014.

2)      Projednat na veřejném zasedání ZO dne 3.2.2014 Odůvodnění veřejné zakázky ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ podle § 156 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...