Rada obce bere na vědomí:

1) Žádost o vyjádření k plánovanému stavebnímu záměru a k záměru podání návrhu na změnu územního

     plánu (stavba č.p.333) – …………………………….

2) Zprávu finančního výboru z jednání ze dne 13.2.2019

 

Rada obce schvaluje:

1) Dodatek č.1 ke smlouvě se spol.ALIMEX, a.s. ze dne 15.5.2008. Navýšení nájemného pronajatých

     pozemků na 2200,-Kč/ha.

2) Dodatek č.1 ke smlouvě se spol.ALIMEX, a.s. ze dne 10.9.2014. Navýšení nájemného pronajatých

     pozemků na 2200,-Kč/ha.

3) Nabídku na dodávku a instalaci klimatizace do kanceláře matriky a účtárny v budově obecního úřadu.  

    Cena celkem s DHP 86 647,-Kč -Jaromír Zdráhal, montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení.

4) Ukončení pronájmu bytu č.4 v DKS Nezvěstice k 28.2.2019 a nově pronájem bytu č.10 v DKS od

    1.3.2019 – pí…………….

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Zajistit přípravu veřejného zasedání ZO dne 25.2.2019.

2) Připravit besedu pro občany ohledně plánovaného stavebního záměru (bývalá restaurace BON č.p.333)

    dle žádosti podané dne 20.2.2019.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.arch.Eva Špelinová, Miloslav Nekola, Václav Soukup

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí