RO bere na vědomí:

1) Žádosti o pronájem letní restaurace v areálu umělé nádrže na sezonu 2018.

2) Informace předané manažerem České pošty ohledně projektu pošta Partner. Obec nemá v současné 

     době zájem o provozování pošty Partner a chce zachovat dosavadní provoz České pošty. Česká pošta

     vyvěsí výzvu pro zmapování trhu a případného zájmu o provozování služby pošta Partner.

3) Informační dopis SÚSPK, p.o. k připravovaným stavebním akcím v roce 2018 (III/11731 Nezvěstice

     propustek, III/11731 Milínov – Nezvěstice).

4) Nabídka spol. U – PROJEKT s.r.o., Město Touškov na zpracování PD – ,,III/1774 Olešná – průtah”              

5) Informace firmy Gefos a.s. o provádění měřičských prací pro ČEZ Distribuce, a.s. v obci v měsíci

    březnu 2018 (zpřesnění polohy tras distribuční sítě).

6) Informace ,,Nástavba a přístavba ZŠ – I.etapa” – setkání zástupců obce a spol.Kazika a.s. – 28.2. a 8.3.

7) Nabídka na zajištění služby Pověřence v rámci GDPR přes Mikroregion Nepomucko.

8) Nabídku ve výši 17 700,-Kč na koupi osobního automobilu ŠKODA FABIA – pí. ………….., 

    Plzeň.

 

RO schvaluje:

1) Pronájem letní restaurace v areálu umělé nádrže na sezonu 2018 p……………., Nezvěstice ………….,

     IČO: ………………….. Návrh smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání.

2) Výrobu pozvánky na Oslavy osvobození v obci Nezvěstice dne 12.5.2018 spol.ZAK TV za cenu 1500,-Kč bez DPH.

3) Prodej osobního vozu ŠKODA FABIA p………………, Nezvěstice …………. za cenu 18 500,-Kč.

4) Sponzorský dar ve výši 2000,-Kč pro Tyflocentrum Plzeň o.p.s..

 5) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za rok 2017 v částce 22 935,- Kč (z doplňkové činnosti) do rezervního fondu 12 935,- Kč a fondu odměn 10 000,- Kč.

 

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Projednat na zasedání ZO zpracování PD na akci ,,III/1774 Olešná – průtah”.

2) Určit členy kontrolní skupiny k provedení finanční kontroly příspěvkových organizací obce ZŠ a MŠ   

         a stanovit termíny kontrol.

II.místostarostce:

1) Zpracovat aktualizaci Organizačního řádu OÚ (GDPR).

 

III. p.M.Nekolovi:

1) Zpracovat Provozní řád výpočetní techniky obce (GDPR).

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola,              Dana Vaníková

 Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...