RO bere na vědomí:

1) Žádost o pronájem nebytových prostor v č.p.76 od ……………, ………………….9, Plzeň  

    (pohostinství). 

 

RO schvaluje:

1) Pronájem nebytových prostor v objektu č.p.76 v I.NP o celkové výměře 50,70m2 od 1.5.2018            

    pí………………………, …………………… na provoz veterinární ordinace. Nájemné bez služeb ve výši              

   3 300,-Kč/měsíc.

2)  Finanční dar pro ZŠ Nezvěstice ve výši 3 348,-Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci

       charitativního projektu Obědy pro děti.

3) Prodloužení pronájmu nebyt.prostor na zdrav.středisku o celkové výměře 30,84m2 na dobu určitou

     do 6.5.2018 p………………….. Nájemné včetně služeb 2 900,-Kč.

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Zajistit konání veřejného zasedání ZO dne 28.3.2018.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková

 Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...