RO bere na vědomí:

1) Žádosti o pronájem bytu v č.p.76.

2) Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu 2019 – 2021- Svazek obcí okresu Plzeň-jih         

     pro odpadové hospodářství.                                                                                                                              

  3) Sběr a svoz nebezpečných odpadů ve dnech 9. – 10.5.2018.

  4) Kontrolu na čerpání dotace ( 441 220,50Kč), poskytnuté obci Nezvěstice k pořízení dopravního 

       automobilu pro JSDHO  od MV GŘ HZS ČR ve dnech 26.-27.4.2018.

  5) Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

      předložené K aV St.Plzenec za rok 2017 a kalkulace na rok 2018.

  6) Rozhodnutí o neposkytnutí dotace  z DT Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018      

       na akci ,,Modernizaci podlahové plochy v  tělocvičně”.

  7) Rozhodnutí o neposkytnutí dotace z DT PSOV PK 2018 – Projekty obcí na akci ,,Nezvěstice –  úprava vodovodu v silnici III/11731″.  Žádost byla převedena do

       stavu NÁHRADNÍK. V případě vrácení nebo uvolnění dalších finančních prostředků může být akce podpořena dodatečně.

8)  Nabídky na  zpracování PD akce ,,III/1774 Olešná – průtah”: U projekt DOS s.r.o., IČ:04349521 za  

      cenu 225 060,-Kč s DPH, Irena Naarová za cenu 348 722,00 Kč s DPH, Woring s.r.o., IČ:29159342      

      za cenu 357 918,00Kč s DPH.

 

 

RO schvaluje:

1) Pronájem bytových prostor v objektu č.p.76 v I.NP o celkové výměře 50,70m2 od 1.5.2018            

     Nájemné bez služeb 3 300,-Kč/měsíc.

2) Dotaci pro Lokálka Group, Rokycany ve výši 10 000,-Kč na uskutečnění jízdy historických vlaků a 

    autobusů Hamerník expres dne 19.5.2018.

3) Žádost ( starosta 9.okrsku Starý Plzenec) o konání okrskové soutěže SDH dne 

    22.4.2018 na stadionu v Nezvěsticích.

4) Smlouva o právu provést stavbu na umístění a zřízení stavby komunikace a splaškové 

     kanalizace na parc.č.954 v k.ú.Nezvěstice – stavebník ……………………

5)  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

     předložené spol. Kanalizace aVodovody Starý Plzenec na rok 2018.

  6) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS L.Záhrobského,Nezvěstice E50 do pořadníku na přidělení

       bytu.

7) Nabídku p.J.Čechury, Žákava na zateplení půdy (CLIMATIZER PLUS) obecní budovy č.p.76        

    za cenu 36 000,-Kč bez DPH.

   8) Přijetí dotace z DT Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce   

       2018 na zpracování projektové dokumentace akce ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice”.

       Dotace ve výši 200 000,-Kč, celkové náklady 250 000,-Kč.

9) Přijetí daru v hodnotě 2 000,- Kč od Autolakovna Voříšek s.r.o., Nezvěstice 346, 332 04    

    a  Stavobazaru Leccos, 332 04 Nezvěstice v hodnotě 500,-Kč.    

10) Nabídku spol. U projekt DOS s.r.o., IČ:04349521 na  zpracování PD akce ,,III/1774 Olešná – 

      průtah” za cenu 225 060,-Kč s DPH.

11) Pronájem bytu č.11 v DKS Nezvěstice od 1.5.2018.

12) Podání žádosti o dotaci z DT Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK – výměna  

      oken v ZŠ.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková, Miloslav Nekola

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...