RO bere na vědomí:

1) Schválení žádosti o dotaci od PK  z dotačního titulu ,,odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018″ ve výši 350 000,-Kč na řešení havarijního stavu oken v ZŠ.

2) Oznámení České pošty  o propagaci pošty Partner v obci.

3) Návrh jízdního řádu železniční dopravy pro období 2018/2019 – POVED s.r.o.

4) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 666/18, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu 2018 ,,Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu“.

   5) Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí finanční dotace ve výši 293 158,-Kč na akci ,,Nezvěstice -vrt V-2 v k.ú.Žákava, Nezvěstice”.

6) Cenovou nabídku na akci ,,Hydrogeologický průzkumný vrt V-2 v katastru obce Žákava pro Obec Nezvěstice” – V.H.S.H. s.r.o., IČO: 49060392 – cena 430 881,00 Kč s DPH.

RO schvaluje:

1)  Smlouvy o pronájmu prostor určených k podnikání na zdravotním středisku od 1.7.2017 do 30.6.2018 – pí………………….. (masáže) – nájem 3350,-Kč/rok, pí………………… (masáže, pedikúra) – nájem 3350,-Kč/rok, Bc………………..  (masáže, rekondiční a regenerační služby) – nájem 5015,-Kč/rok, pí………………….(fyzioterapie) – nájem 4460,-Kč/rok, pí……………….. (masáže) – nájem 1680,-Kč/rok.

2) Přijetí finanční dotace (dotační titul 2018 ,,Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu”) z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Nezvěstice ve výši 53 500,- Kč.
3) Cenovou nabídku na akci ,,Hydrogeologický průzkumný vrt V-2 v katastru obce Žákava pro Obec Nezvěstice” – Stavební geologie – Geosan, s.r.o., IČO: 44684631 – cena 430 614,80 Kč s DPH.

4) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Nezvěstice (obtížený) a Radynet s.r.o. (oprávněný) –  ,,Rozšíření optické sítě CAMELNET Nezvěstice” – pozemky p.č. 278/56, 641/17, 36/4, 21/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic. Jednorázová náhrada 1000,-Kč bez DPH.

5) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Nezvěstice, ………………, ………………… (obtížení) a Radynet s.r.o. (oprávněný) –  ,,Rozšíření optické sítě CAMELNET Nezvěstice” – pozemky p.č. 36/1 a 36/5 v k.ú.Olešná u Nezvěstic. Jednorázová náhrada 1000,-Kč bez DPH.

 

RO neschvaluje:

1) Žádost o dotaci ve výši 20 000,-Kč pro Centrum Hájek z.ú., Šťáhlavice 158.

 

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Zajistit přípravu veřejného zasedání ZO dne 25.6.2018.

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

  

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková

 

Proti  0  hlasů   Zdržel se  0  hlasů

 

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...