Rada obce schvaluje:

1) Žádost ředitele ZŠ o navýšení rozpočtu o 700 000,-Kč z důvodu nedostatečného finančního pokrytí

     provozu ( navýšení záloh na energie).

2) Žádost ZO ČSCH z.s. Nezvěstice o povolení konání regionální výstavu králíků, holubů a drůbeže  ve

    dnech 12. – 15.10.2022.

3) Nabídku Ing.Zdeňka Černého – projektová činnost ve výstavbě, IČ88536254 na  zpracování

  dokumentace pro provedení stavby ,,Nezvěstice – Odkanalizování obce na ČOV, III.etapa a rozšíření

  vodovodní sítě“ za cenu 372 000,-Kč bez DPH.

4) Nabídku Ing.Zdeňka Černého – projektová činnost ve výstavbě, IČ88536254 na  zpracování dokumentace

    pro DUSP + PDPS  ,,Olešná – dešťová kanalizace“ za cenu 178 200,-Kč bez DPH.

 

       RO ukládá:

  1. starostovi:

1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 12.9.2022.

 

Usnesení schváleno:  3 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí