Obec Nezvěstice

Zastupitelstvo obce Nezvěstice

Usnesení

z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 2.8.2017 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

( obecní zřízení ) v platném znění

 

ZO bere na vědomí:

1)  Zprávu o činnosti RO za období od 26.6.2017 do 2.8.2017.

2)  Informace JUDr.Šindelářové o dalším průběhu jednání obce o náhradu škody se společností MAZEPPA s.r.o.

3) Informace o současném stavu realizace akce ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ“   (Ing.Drahoslav Koura – TDI, Ing.Richard Giebel).

 

ZO schvaluje:

1)  Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).
2)  Ověřovatele zápisu : Miloslava Nekolu a Ing.Jana Hrdinu         

     Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení :
      předsedkyni: Mgr.Jana Plachá

     člen: Milan Heřman

4) Přerušení jednání zastupitelstva obce a pokračování jednání dne 7.8.2017 v 18.00 hodin v areálu ZO ČSCH Nezvěstice.

 

ZO ukládá:

I.starostovi

1) Zajistit do 31.8.2017 mimosoudní jednání s ……………………. ze společnosti MAZEPPA s .r.o., ve věci finanční náhrady škody pro obec, za přítomnosti zastupitele obce MUDr.Václava Šimánka.

2) Projednat s předsedou představenstva …………………… z firmy Kaziko a.s. návrh Dodatku č.3 k SOD č.46/2016 (,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ“):

a) posunutí termínu dokončení díla k 25.8.2017 pro splnění indikátorů akce s kódem 1 – počet tříd ZŠ

    na cílovou hodnotu 16 tříd,

b) umožnění obci dokončení stavebních prací v I. a II.NP.

 

Nepřítomní zastupitelé: .B.Hachová, D.Vaníková, P.Rajchl

 

 Usnesení

z pokračování 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 7.8.2017 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

( obecní zřízení ) v platném znění

 

ZO bere na vědomí:

1) Informace o přípravě realizace akce ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ“ a jednání s MŠMT ohledně přidělené dotace (Bc.Robert Zelenka – RRA).

 

ZO schvaluje:

1)  Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : Danu Vaníkovou a Ing.Jana Hrdinu           

                                            Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení :
předsedkyni: Mgr.Jana Plachá

     člen: Milan Heřman

4) Podání žádosti obce na MŠMT o úpravu termínu realizace stavby ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ“ – příloha č.1.usnesení, ze dne 7.8.2017.

5) Podepsání Dodatku č.3 k SOD č.46/2016 mezi obcí Nezvěstice a Kaziko a.s.. Posunutí termínu dokončení díla k 25.8.2017 pro splnění indikátorů akce s kódem 1 – počet tříd ZŠ na cílovou hodnotu 16 tříd – příloha č.2.usnesení, ze dne 7.8.2017.

 

 

Příloha usnesení:       

1) Žádost obce o úpravu termínu realizace stavby ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ“

 2) Návrh Dodatku č.3 k SOD č.46/2016 mezi obcí Nezvěstice a Kaziko a.s.

 

Nepřítomní zastupitelé: p.M.Nekola, P.Rajch, Z.Hrubý, V.Šimánek

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí