Čas na výměnu se krátí!!!

Podle zákona o ochraně ovzduší budou moci být od září 2022 v provozu pouze kotle na pevná paliva, která splňují minimálně 3.emisní třídu.

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 15.7.2015.

vyzva-1

veškeré informace na https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/dotacnititul/772/

KONTAKTNÍ OSOBY
Mgr. Martina Beránková, e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620
Mgr. Lenka Platzová, e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 485
Jana Soukupová, e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Eva Křenková, e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
Marcela Bártová, e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601
Ing. Eva Platzová, e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz, tel.:377 195 689

dokument bude sejmut 20.10.2020 11:49

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí