Nadace ČEZ poskytla obci Nezvěstice nadační příspěvek ve výši 79 954,-Kč. Příspěvek je určen k úhradě nákladů spojených s pořízením a výsadbou zeleně na schválený projekt s názvem ,,Výsadba dřevin u víceúčelového sportovního a rekreačního areálu“.

 

Pomáháme v obci

 

Žáci naší základní školy pomáhali v rámci environmentální výchovy ve dnech 20. a 21. října s výsadbou stromů, keřů a travin k oddělení obytné zóny od zóny sportovní a rekreační v obci. Ta se přihlásila do dotačního programu Nadace ČEZ, a. s. Stromy 2014. Pracovníkům obce a zahradnici pomáhali žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd. V pondělí 20. října sázeli starší žáci šestých tříd stromky. Počasí jím právě nepřálo, ale i tak se do práce vrhli s chutí. Chlapci vozili kolečka se substrátem, který jim děvčata smíchala s hlínou, a všichni pak pomáhali se samotnou výsadbou vzrostlejších stromků a keřů. Druhý den už vykouklo sluníčko, a tak žáci čtvrtých a pátých tříd osazovali traviny a zalévali již vysazené stromky a keře. Všechny děti se do práce zapojily s velkým nasazením a byl za nimi vidět kus pořádné práce. Až budou někdy příště sportovat na nezvěstickém stadionu, možná si na svůj díl práce vzpomenou a jistě nebudou patřit k těm, kdo by zeleň ničili.

 

Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí