Věc: Výzva k odstranění vraku vozidla

 

Obec Nezvěstice dle § 36-37 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů a v souladu s § 19 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

tímto vyzývá vlastníka vraku vozidla

typ vozidla: OPEL TIGRA

registrační značka: 3C9 6925

barva vozidla: žlutá,

aby toto vozidlo odložené na pozemku č. parc. 38/5 v k. ú. Nezvěstice, ve vlastnictví Obce Nezvěstice neodkladně odstranil z uvedeného pozemku obce, nejpozději do dvou měsíců od vyvěšení této výzvy na úřední desce Obce Nezvěstice, tj. do 19.04.2020.

Pokud vlastník neodstraní vozidlo z uvedeného pozemku po marném uplynutí lhůty 2 měsíce od zveřejnění informace, má se za to, že vozidlo je autovrak a obec naloží s autovrakem podle zákona o odpadech. Náklady spojené s odstraněním autovraku je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla, uvedený v registru motorových vozidel.

Dále může příslušný úřad udělit pokutu až do výše 20.000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že se zbaví autovraku, nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 

      Lukáš Karkoš

         starosta

 

Příloha: Fotodokumentace

 

 

 

dokument bude sejmut 19.2.2020 16:49

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 59 odběratelům.

Počasí