Prosíme / žádáme / vyzýváme majitele psů, aby po svých mazlíčcích uklízeli jejich exkrementy. Majitelé psů by měli mít pochopení nejen pro své mazlíčky, ale také pro své sousedy a spoluobčany. Pevně věříme, že se časem naučíme, že dveře vlastního domu / bytu netvoří hranici slušného chování.

Na zelených plochách, ať už obecních nebo neoplocených soukromých, v parcích, při cyklostezkách, v chatových oblastech se najdou psí výkaly.

Není to nic příjemného pro všechny, kteří zelené plochy využívají k pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. Stejně tak nepříjemné to je pro zaměstnance, kteří provádějí údržbu zeleně, především tedy sekání a hrabání. Na svých zahradách a dvorcích si po psích miláčcích určitě také uklízíte, tak to dodržujte i venku. Buďme k sobě ohleduplní a alespoň tuto základní věc dodržujme. Opravdu to není nic příjemného, ať už pohled na výkaly, či přímo „nehoda“ na botě, v ještě horším případě na výstroji.

Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se navíc dopouští přestupku proti veřejnému pořádku.

Děkujeme všem, kteří přistupují k tomuto dlouhodobému problému zodpovědně a berou ohledy na svoje sousedy a spoluobčany.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí