VÝZVA

 

Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277,  žádá vlastníka tohoto odstaveného vozidla (vraku),

 

MAZDA 323 2.0D, modré barvy

SPZ  – SK – KS 622BT

 

které je dlouhodobě odstaveno v územním obvodu obce Nezvěstice na ostatní komunikaci,

 

na obecním pozemku p.č. 33/7 v k.ú. Nezvěstice,  

aby toto odstavené vozidlo (vrak) ve lhůtě do 60dnů od zveřejnění této výzvy

 

               ODSTRANIL

nebo v této lhůtě sdělil na obecní úřad v Nezvěsticích č.p. 277 důvody, které brání v odstranění vozidla.

           Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že výše popsané vozidlo lze ve smyslu § 19 odst. 2 písm. g) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích považovat za vrak (tj.vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je trvale zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu),který ve smyslu tohoto zákona je zakázáno odstavovat na místních komunikacích. Z hlediska dosud prováděného šetření bylo dále potvrzeno, že vlastník uvedeného vraku není znám a proto se postupuje podle § 19 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a tuto výzvu zveřejňujeme.

V případě, že vozidlo nebude ve stanovené lhůtě odstraněno, bude dle § 19 odst.2 písm. g) a odst. 3 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (tj. provede toto následně pověřená firma  dle podmínek a v termínu stanoveném OÚ Nezvěstice na náklady vlastníka odstaveného vozidla (vraku) pokud tento bude dodatečně zjištěn).

 

Současně žádáme i ostatní občany o případnou pomoc při zjištění majitele či posledního držitele tohoto vozidla.

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

Vyvěšeno dne 26.11.2018

Sejmuto dne 27.1.2018

dokument bude sejmut 4.12.2018 13:30

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření * Časový limit překročen. Obnovte prosím CAPTCHu

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 42 odběratelům.

Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...