Dovoluje si vás pozvat na divadelní zájezd do Týna nad Vltavou – otáčivé hlediště

Zkrocení zlé ženy 18.8.2018

Odjezd z Nezvěstic – 16:00

Přihlásit a zaplatit zájezd bude možné  od 30.5. do 13.6.2018 vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 11:00 a od 20.6. (rovněž pondělí/středa 9:00 – 11:00).

Počet lístků je omezen, kdo dřív přijde, ten jede:-)

Cena zájezdu včetně vstupného je 350,-Kč (150,-Kč doprava + 200,-Kč vstup)