Jan Berkovec, profesor průmyslové školy v Plzni, dobrý spolupracovník kronikáře Františka Uhra

Prof. Dr. Josef Rous, nezvěstický rodák, pedagog, spisovatel (pseudonym J.R.Šťáhlavský), aktivní bojovník proti fašismu za 2. světové války
Rudolf Slánský, nezvěstický rodák, významný politik, poslanec, přední představitel státu v letech 1945-51
Prof. PaeDr. RNDr. Ludwík Mištera, DrSc., pedagog a vědecký pracovník Pedagogické fakulty v Plzni
František Uher, učitel a první kronikář obce, který téměř padesát let shromažďoval záznamy o událostech v obci a vedl obecní kroniku
Václav Hanzlíček, první ředitel měšťanské školy v Nezvěsticích, který se velkou měrou zasloužil o její založení

Josef Krásný, ředitel základní školy, známý malíř, předseda MNV, s jehož jménem je spojena řada stavebních akcí v obci

Naši obec v minulosti navštívily a ve zdejším kraji pobývaly známé osobnosti:

Josef Kajetán Tyl, autor textu naší národní hymny, ve druhé polovině 19.století navštívil Tylův mlýn v Nezvěsticích

Leoš Janáček, hudební skladatel, v r.1927 navštívil s Kamilou Stösslovou její sestru paní Hřebíkovou
PhDr. Jiří Berkovec, významný český hudební vědec, trávil každoročně letní měsíce u pana Ladislava Balvína

Ing. Svatopluk Janke, akademický malíř, pobýval často v domě u Hachů, pro své obrazy čerpal náměty z okolí Nezvěstic

Máme také mnoho dalších, starších i mladých, kteří z Nezvěstic pocházejí a získávali své vědomosti, dovednosti i správný poměr k životu v nezvěstické škole a nyní pracují v různých končinách naší vlasti. Mnozí se dostali na významná místa, jiní odvádějí poctivý kus práce na svých pracovištích v rozličných profesích. Budoucnost nám ještě ukáže. Není možné všechny jmenovat, ani to není náš cíl. Všem však přejeme, aby svou prací šířili dobré jméno naší obce všude, kde pracují.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí