Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obecního úřadu Nezvěstice:

Ing.Milan Krabec, MBA,  tel. 705 409 191

e-mail: milan.krabec@seznam.cz