OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

 

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 ————————————————————————————————————

   OZNAMUJE

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění, záměr obce Nezvěstice

p r o n a j m o u t

 část nebytových prostor v objektu – č.p.277 (budova Obecního úřadu) na pozemku par.č. 304            v  k.ú. Nezvěstice, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č.10001.

Předmět budoucího nájmu je o celkové výměře 14 m2 v  I. nadzemním podlaží výše uvedeného objektu. Pronájem možný od 1.1.2022.

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky 26.12.2021.

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice.

 

Lukáš Karkoš

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí