Ceník poplatku za odkládání komunálního odpadu od 1

Ohlášení – odpad

Poplatek za odpad od 1.1.2022

Nová obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za komunální odpad nabude účinnosti od 1. ledna 2022.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Od 1.1.2022 nebudou probíhat svozy komunálního odpadu každý týden!!!                                               Plátci poplatku, který dosud měl svozy každý týden, bude automaticky nastaven svoz                           na jednou za 14 dní. Pokud tomuto plátci nebude stačit kapacita nádoby, tak musí nahlásit zájem o navýšení počtu nebo kapacity nádob (240 l a 1100 l). Pokud bude požadovat pronájem nádoby od svozové firmy je toto také nutné, co nejdříve po obdržení tohoto dopisu, nahlásit a to vyplněním a zasláním formuláře ,,Ohlášení plátce poplatku“ na e-mail ou@nezvestice.cz nebo doručením na Obecní úřad Nezvěstice.

Výběr poplatku a výdej známek bude probíhat na obecním úřadě od 5. ledna 2022.

Žádáme všechny o spolupráci a trpělivost, abychom toto přechodné období změny svozů společně zvládli bez zbytečných problémů.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí