Jakým rozsahem naše obec Nezvěstice přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce Nezvěstice k ochraně přírody v roce 2022. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 3,3 MWh elektřiny, 261,92 litrů ropy, 140,43 m3 vody a 0,83 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 1,15 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 14,10 kg.

Certifikát Enviromentálního vyúčtování

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí