MZP_logo_CMYK_v2

SFZP_logo

VRT JE NEVHODNÝ – nebude se vystrojovat a bude odborně zlikvidován.

Tento projekt spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Celkové způsobilé výdaje: 349 896Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR: 209 938Kč

Výš příspěvku žadatele: 139 958Kč

Realizace projektu:

Zahájení:7/2018

Ukončení: 11/2018

kde: na pozemku parc.č.1160 v k.ú.Žákava (vedle úpravny vody obce Nezvěstice)

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí