Starosta obce Nezvěstice:

1) Stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise, a to 6 členů okrskové volební 

    komise pro volební okrsek č.1 (identifikace 3204 345 558141 16 Nezvěstice),

2) informuje, že pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané              

    ve dnech 8. a 9. října 2021 stanovuje 1 volební okrsek pro Obec Nezvěstice, se sídlem  

    v budově Obecního úřadu Nezvěstice, Nezvěstice  č.p.277, 332 04 Nezvěstice.

 

Lukáš Karkoš

starosta

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí