Obec Nezvěstice

Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

IČO: 00257028, tel.fax.: 377 891 126, e-mail: ou@nezvestice.cz

www.nezvestice.cz

(mobil.: starosta: 774 433 204)

 

Starosta obce Nezvěstice:

1)  Oznamuje, že pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech               

  1. a 8. června 2024 stanovuje 1 volební okrsek pro Obec Nezvěstice

  (identifikace 3204 34555814116 Nezvěstice), se sídlem na OÚ Nezvěstice č.p.277.

2)  V první den voleb – v pátek 7. 6. 2024 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v druhý den voleb – v sobotu 8. 6. 2024 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání výsledků hlasování proběhne v sobotu, bezprostředně po uzavření volebních místností.

3) Upozorňuje, že volič má povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství.

V Nezvěsticích dne 6.5.2024

 

                                                                             Lukáš Karkoš
                                                                      starosta obce Nezvěstice

dokument bude sejmut 9.6.2024 08:20

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí