Název obce se uvádí v souvislosti s dvěma pověstmi, které se dochovaly pouze ústním podáním. Naše obec se prý v dávné době jmenovala „Nevěstice“, a to podle tří dcer držitelů zdejší rytířské tvrze. Jak se vyprávělo, byly tyto tři nevěsty velmi krásné a pověst o jejich sličnosti se roznesla daleko do kraje. I přicházeli nápadníci a ucházeli se o ruku urozených panen. Byli jistě vlídně přijímáni, docházeli proto do tvrze za nevěstami častěji a toto místo nazvali Nevěstice, později Nezvěstice. V lidové mluvě se naše obec často nazývala “Nezestice” a dodnes se říká “jdu do Nezestic”, “jsem z Nezestic”.

Jiná pověst vypráví , že majitelé tvrze odjeli na návštěvu k některým z okolních sousedů. Doma zanechali své tři děti. Ty si zatím hrály na louce pod tvrzí u řeky Úslavy. Po návratu se rodiče po dětech sháněli. Hledali je, volali, ale děti nebyly k nalezení. Nikdo o nich nevěděl, nikdo je neviděl. Pláče a nářku nebylo konce. Snad děti vzala voda, která tehdy v řece tekla velkým proudem, snad zlí lidé? Po dětech ani vidu, ani slechu. Zůstaly nezvěstné. A proto prý jméno „Nezvěstice“.

Avšak vědecký výklad je jiný. Antonín Profous uvádí ve své práci Místní jména v Čechách: “Stará obec Nezvěstice pojmenována je po zakladateli Nezvěstovi. Nezvěst nebo spíše Zvěst, časté jméno, tolik co známý, známá již osoba.”[…] “Místní jméno je odvozeno často užívanou čelední příponou -ice z obecného jména Nezvěst a znamenalo ves lidí Nezvěstových.” Také v okolí je řada obcí se jménem takto utvořeným jako Chválenice, Šťáhlavice, Zdemyslice a další.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí